30 ý tưởng nội dung trang web độc nhất cho các doanh nghiệp

Liệt kê các tài nguyên bài báo, video, sách,… mà khách hàng sẽ thấy thú vị và hoặc hữu ích cho những thông tin khách hàng muốn tìm kiếm

Ý tưởng nội dung là một phần không thể thiếu trong các trang web của doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những bài viết đa dạng đến khách hàng muốn tìm hiểu một thông tin nào đó về một doanh nghiệp cũng như các thông tin về các sản phẩn cũng như dịch vụ.

Hơn thế nữa, hầu hết các doanh nghiệp chấp nhận rằng có rất nhiều nội dung trên trang web dẫn đến thứ hạng cao và có nhiều người truy cập vào web hơn. Vấn đề mà các doanh nghiệp có là viết những gì nội dung trang web. Ý tưởng về nội dung thường chỉ kéo dài đến việc có trang chào mừng khách hàng đến với trang về chúng tôi, trang liên hệ và một vài trang về sản phẩm và dịch vụ mà bạn đưa thông tin đến cho khách hàng.

internet connection concept, 3d generated image


Bạn nên đưa ra nhiều ý tưởng nội dung độc đáo mang lại thông tin sản phẩm dịch vụ hữu ích đến cho khách hàng. Để có một ý tưởng nội dung hay ban cần có kiến thức về chuyên nghành đó, đưa ra mọi vấn đề khi khách hàng muốn tìm đến mình với mục đích gì, họ có nhu cầu gì, họ được những lợi ích gì. Do vậy bạn cần phải mở rộng quan điểm của mình khi xem xét nên tạo nội dung theo tính khách quan, đơn giản hóa vấn đề có nhiều khía cạnh nói về một vấn đề đó.

Đối với các trang bán hàng nên chỉ là một khía cạnh trong nội dung trang web của doanh nghiệp và nói các loại sản phẩm có trên trang. Bạn cũng nên sử dụng trang web để xây dựng niềm tin và mối quan hệ, với khách hàng là chủ yếu. Đối với các công cụ tìm kiếm, các công ty, trang web xã hội thì càng có nhiều mối quan hệ và nhiều người tin tưởng bạn hơn. Có nhiều người sẽ nói về bạn liên kết với bạn và cuối cùng mua từ những sản phẩm hay dùng dịch vụ của bạn thì lúc đó là một thành công lớn.

30 .
Bạn nên nhắm mục tiêu ý tưởng nội dung vào các từ khóa bổ sung tìm thấy qua các công cụ tìm kiếm của Google).
Bạn viết hướng dẫn và cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tốt nhất có thể.
Bạn giải thích và dự đoán xu hướng trong ngành của bạn trong những năm tới.
Những tranh luận sự phát triển nhất định về quá khứ, hiện tại và tương lai trong ngành của bạn là tốt hay xấu.
Trả lời tất cả các câu hỏi mà khách hàng đã yêu cầu bạn đối mặt trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua email.
Nên viết những câu trả lời chi tiết cho những câu hỏi mà mọi người yêu cầu trong những cuộc họp trực tuyến có liên quan đến sản phẩm dịch vụ của bạn.
Bạn nên có kế hoạch thực hiện vòng lặp hàng tuần, hàng tháng về nội dung trực tuyến phù hợp nhất đăng lên trang web của bạn.
Biên soạn một danh sách các ý tưởng nội dung độc đáo trích dẫn từ những người quan trọng trong ngành của bạn.
Tạo biểu đồ, đồ thị, infographics để giải thích cách các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đang cung cấp cho khách hàng.
Giải thích một quan niệm thông thường hoặc quan niệm sai lầm về sản phẩm, dịch vụ của bạn.
Tạo nên quan điểm và ý kiến ​​về các bài báo liên quan đến ngành của bạn.
Phỏng vấn những khách hàng quan trọng nhất khi mua sản phẩm của bạn và review lại quá trình mua sản phẩm của khách hàng đó.
Cập nhật và phản hồi cho nội dung trước của bạn đối với một số khách hàng mới.
Liệt kê các tài nguyên bài báo, video, sách,… mà khách hàng sẽ thấy thú vị và hoặc hữu ích cho những thông tin khách hàng muốn tìm kiếm
Trả lời những câu hỏi mà khách hàng yêu cầu các nhà lãnh đạo ngành
Liệt kê một số ví dụ về thực tiễn tốt và xấu trong ngành, sản phẩm, dịch vụ của bạn.
Báo cáo những gì xảy ra ở các sự kiện trong ngành trong những năm tới
Viết câu trả lời chi tiết cho những ý tưởng nội dung của các nhà lãnh đạo ngành viết thông tin các sản phẩm khi đưa tới cho khách hàng
Chép nội dung video hoặc tạo các đoạn video có nội dung bằng văn bản giới thiệu về trang web bạn muốn đưa đến cho khách hàng.
Tham khảo và đánh giá về sản phẩm, dịch vụ của bạn được thực hiện trên các trang web đối thủ.
Tiết lộ kết quả của cuộc khảo sát người trong ngành hoặc khách hàng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của bạn.
Liệt kê, đánh giá trung thực các sản phẩm và dịch vụ của bạn cho khách hàng hiểu điều đó.
Viết bài đánh giá của sản phẩm, dịch vụ có thể được sử dụng kết hợp
Cung cấp những câu trả lời chuyên sâu các nhận xét được thực hiện để phản hồi lại nội dung hiện tại trên trang web của bạn.
Trả lời các khiếu nại hoặc đánh giá thấp các sản phẩm, dịch vụ và giải thích với khách hàng về những lỗi đó.
Sản xuất số liệu thống kê, biểu đồ, đồ thị để tóm tắt xu hướng ngành.
Cung cấp hình ảnh, video của sản phẩm, dịch vụ đang hoạt động trên trang web.
Phỏng vấn viết bài về một người được kính trọng, có ảnh hưởng trong ngành
Viết tóm tắt một số truy vấn có liên quan đến ngành nghề của bạn trên trang web và giải thích rõ các vấn đề đó.
Viết lên những nghiên cứu cho các trường hợp cho thấy thành công của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn.
Tạo nên những nội dung tốt nhất về một chủ đề cụ thể.
Đưa ra những xu hướng, ý tưởng nội dung mới và tạo phiên bản nội dung cải tiến hơn các đối thủ cạnh tranh có trên trang web của họ.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *