Lập kế hoạch SEO liệu có khó như bạn nghĩ?

Công việc cụ thể của từng giai đoạn là gì? ( Dựa trên các đầu công việc đã phân tích ở trên)

Các bước lập kế hoạch seo cơ bản
1.Nghiên cứu về lĩnh vực, ngành hàng, dịch vụ của dự án

Hiểu về lĩnh vực của dự án, sâu sắc về sản phẩm sẽ giúp bạn có được một cái nhìn và kế hoạch tổng quan cho công việc của mình.
Đánh giá độ khó của từ khóa chính

2.Nghiên cứu đối thủ
Đối thủ nghiên cứu theo tiêu chí nào?

Content:
Số lượng bài viết / chuyên mục
Số lượng text/ 1 bài
Kiểm tra onpage trong bài
Kiểm tra internal link
Đánh giá chất lượng content

Cách tính backlink
Cách tính backlink

Link:
Dùng các công cụ check backlink

Ahref -> mất chi phí khá cao
http://backlinkwatch.com/
http://openlinkprofiler.org/
https://moz.com/researchtools/ose/
https://monitorbacklinks.com/
http://smallseotools.com/backlink-checker/
http://www.linkody.com/

3.Nghiên cứu từ khóahttp://seokool.com

Dựa vào đối thủ
Phân tích tâm lý, hành vi khách hàng
Các công cụ gợi ý từ khóa: Keyword planner, ikeyword reseach, adw…
Dựa vào sản phẩm, dịch vụ
….
Sau khi có được một bộ từ khóa hoàn chỉnh, bạn tiến hành nhóm từ khóa để thực hiện phân chia vào các landingpage và xây dựng cấu trúc site

4.Xây dựng cấu trúc website

Hiện có 7 cấu trúc silo cho bạn lựa chọn
Dựa vào nhóm từ khóa để xây dựng cấu trúc website cho phù hợp

5.Xây dựng hệ thống link
• Hệ thống diễn đàn
• Hệ thống site vệ tinh
• Hệ thống số lượng backlink

6.Đánh giá, tổng quan, chăm sóc link
Quay lại bước đánh giá
Chăm sóc back link
Lên kế hoạch dự phòng( Thêm link hoặc content tùy thuộc vào dự án và đối thủ)

7.Lên tiến trình thực hiện công việc
Phân chia theo giai đoạn, mỗi giai đoạn làm gì

Ví dụ:
+ Công việc cụ thể của từng giai đoạn là gì? ( Dựa trên các đầu công việc đã phân tích ở trên)
+ Công việc của từng nhân sự là gì?
+ Tiến hành như thế nào?
+ Tần suất công việc hàng ngày như thế nào? ( Ví dụ: 5 bài/ ngày…)
+ Kết quả cần đạt theo ngày, tuần, tháng

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *