làm sao để tạo được title hấp dẫn

Như thế nào gọi là một title hấp dẫn người đọc nhất?

Đối với cách này thì hầu như các bạn làm facebook đều dùng cách này để dẫn về website để lấy trafics. Một thẻ title